Ny utvecklarportal!

Henry Arousell - 24 September, 2019

Det är väldigt roligt att få annonsera vår nya utvecklarportal developer.bjornlunden.se som vi hoppas ska upplevas som ett rejält lyft ifrån den tidigare. Här kommer förhoppningsvis såväl den nyfikne förstagångsbesökaren som den erfarne BL-partnern att hitta intressant läsning och kvalitativ dokumentation.


En av förbättringarna är att ni direkt här i dokumentationen kan provköra de olika endpoints vi erbjuder för att på så sätt lättare bekanta er med möjligheterna vi erbjuder. På sikt hoppas vi att här kunna skapa olika forum för samverkan med er, våra api-partners, såsom Slack-kanal, omröstningar och annat intressant. Och du, är det något du tycker saknas så hör av dig till oss på api@bjornlunden.se

Grey & White labels

Henry Arousell -

Antingen ni bygger en lösning för en byrå, eller att ni har ett för- eller eftersystem i behov av en brandad affärssystemslösning så kan vi erbjuda slagkraftiga alternativ. Vår webbapp (app.bjornlunden.se) är förberedd för att kunna förses med era färger, logotyper och bilder via grey label. Och vår mobilapp (både App Store och Google Play) är möjlig att helt ha ert utseende, så kallad white label. I båda fallen kan vi sätta upp detta utan att ni själva sedan behöver förvalta eller hålla med teknisk kompetens för ändamålet. Dessa möjligheter är tillgängliga för er som väljer att fördjupa ert samarbete med Björn Lundén AB.

För ett exempel på hur det kan se ut på webben så kan ni se på vår ”demo-byrå” redokonsulterna.se. Välj Logga in längst upp till höger för att komma till en grey label-version av vår webbapp som skulle kunna vara er – antingen ni är en byrå eller tex en webbutiksleverantör eller något annat.

Kontakta salj@bjornlunden.se för om det här låter intressant!

AI-genererad rådgivarrapport

Henry Arousell -

När vi efter att under lång tid har arbetat tillsammans med våra partners för att kunna erbjuda våra byrå-partners det vassaste verktyg vi kan, så är det nu väldigt roligt och väldigt spännande att få “dra skynket” av Rådgivarverktyget – vårt verktyg som sätter nästa-generations ai-teknik i händerna på byråmedarbetaren och låter denne ge råd, tips, varningar och branschanalyser som vore omöjliga att räkna ut på egen hand.

Verktyget är paketerat som en tilläggstjänst till vårt webbaserade Byråstöd, och består av två delar: Rådgivarrapporten som konsulten själv hämtar ut ifrån systemet inför samtal med klienten – där allt ifrån utseende till vilka nyckeltal som ska lyftas fram och vilka som kan stå tillbaka avgörs av konsulten. Och varningar- & tipsdelen som automatiskt övervakar och analyserar innehållet i molndatabaserna och flaggar när avvikelser eller mönster identifieras.

Rådgivarverktyget kommer redan från dag ett att göra sin användare till en vassare konsult, och vi är väldigt intresserade av vilka jämförelser, varningar och nyckeltal just er byrå är intresserade av att se. Kontakta oss på tillsammans@bjornlunden.se för att medverka i utformandet av Rådgivarverktyget.

Jobbar ni med event-drivna flöden?

Henry Arousell -

En av höstens nyheter är att vi i vår bottenplatta kommer börja erbjuda events som push till de integratörer som är intresserade av detta. Det innebär kortfattat att vi berättar för er när något hänt, vad som ändrats (värdet före och efter ändring), klockslag för ändringen osv. Ordet paradigmskifte är slitet, men vi tror att det stödet för events via push, som alternativ till äldre tiders pull&och-kolla-om-något-hänt hör framtiden till, och vi har själva börjat nyttja detta i allt högre grad.Och om ni är intresserade av det här, men inte riktigt är där att ni kan erbjuda en anslutningspunkt för oss att pusha till, så kommer ni istället att kunna ställa en fråga till en enda endpoint hos oss, och där få en lista på de ändringar som skett sedan ni frågade senast. Och eftersom eventen samlats och förbehandlats så är responsen blixtsnabb.


Ett Event-exempel på en JournalEntry (verifikation) som ändrats:


Verkar det här intressant? Kontakta oss på api@bjornlunden.se så sätter vi upp en tidsplan för er att komma igång och testa?