BL Administration & Sandboxcompany Quick guide

Erik Söderlund - 21 February, 2023
If you wish to access the sandbox company in BL Administration, you first need to get a developer-license for BL Administration. To do so, you have to send a request e-mail to API@bjornlunden.se. In the request you can decide how many users the developerlicense should contain. If you need more than one sandbox company for different environments, such as PROD, STAGE, TEST etc. just let us know in the request e-mail.

Step 1 – Download BL Administration
Once you received the activation mail for your developer-license, go to https://www.bjornlunden.se/ Click on “Logga in” and “Glömt lösenord”. Fill in your customer number and click “Skicka nytt lösenord” and confirm it. You will receive a new e-mail containing the password. When signed in you can find BL Administration under “Mina program”.

Step 2 – Login and start exploring
After the installation, Start the application and choose “Lokal företagsgrupp”, use a *(asterisk) as username without a password to login.

Step 3 – Licensing BL Administration
Activate your developer-license by clicking on “Licensierat system” – “Uppdatera licens” – ”Licensuppdatering över internet”
Fill in your login details and OK.
At first login you will get a question if you want to import a local sandbox company. Choose as you please and explore our software.
This is a local database for BL Administration use only.

Step 4 – Add the Sandbox company
Now, to the point!


To add your sandbox company to the companylist, click on “ny” and fill in an ID (1-4 digits) and a company name.
Select the “Databas I molnet” and Next.Select the alternative above and OK.


Fill in the sandbox company database information you received when you activated the API-keys. Database, username and password in that order. (Timeout can be left blank)
Congratulations!

You now have access to the sandbox company in BL Administration and can follow your data from a customer perspective.
Just click on the company in the list and let the testing begin!

Best of luck! /The Dev Team @Björn Lundén AB

API quickguide

Erik Söderlund - 19 May, 2022
First of all, we would like to thank you for your time and interest in Björn Lundén AB’s API! In this tutorial we hope to guide you through the steps needed to complete your first successful calls to them.

Step 1 – onboard your integration
Visit https://developer.bjornlunden.se/get-started/ and complete the necessary steps to acquire the API credentials. We use OAuth 2.0 Client Credentials Flow to identify your integration in our system, and GUID’s for identifying specific companies/databases. Worth noting is that once you get the credentials and complete the onboarding process through the link we send you during that process, you also will have access to a sandbox company representing your first connected customer or client. This sandbox company will be loaded with fake data for you to hit the ground running in your implementation work.

Step 2 – Get an access token
Call our identity server to get an access token. Each token is valid for 3600sec/1h and multiple tokens can be used simultaneously (but please use best practises by reusing tokens while valid, not to overburden our servers).

curl
--location --request POST 'https://apigateway.blinfo.se/auth/oauth/v2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-raw'grant_type=client_credentials&scope=&client_id={your_client_id}&client_secret={your_client_secret}'

The above call will give you an answer like such:
Step 3 – Get list of connected companies/clients
This call will give you the list of id’s to connected companies. Once you go live with your finished integration, this list will grow as more companies connect themselves through our Marketplace, but if this is the first time you call this endpoint, the list most likely will consist of only the one Sandbox company that we created and connected to you as part of the onboarding in Step 1. These GUID’s are global and static in our systems, and potentially suitable to persist in your system as an identifier for the same company on your end as well.

alt.1
curl
--location --request GET ‘{baseUrl}/meta/allKeys’ \
--header ‘Content-Type: application/json’ \
--header ‘Authorization: Bearer
The answer will be an JSON array of GUID’s each representing a connected company that you are allowed to access through the API.

alt.2
curl
--location --request GET ‘{baseUrl}/common/client’ \
--header ‘Content-Type: application/json’ \
--header ‘Authorization: Bearer
The answer will be a JSON body containing the name, GUID(s), email address and scopes for each connected company that you are allowed to access through the API.

For the Sandbox, you will have extensive rights to enable you to develop your integration to your liking. But when you are ready to go live, we will validate and agree on which endpoints and scopes you will use in production. The ever-growing list of possible calls can be found as Swagger here https://developer.bjornlunden.se/api-documentation

Step 4 – make a call to your Sandbox company
The only additional thing needed from step 3, to make a call regarding a specific company, is the HEADER “User-Key” with the GUID value found in step 3.

curl
--location --request GET '{baseUrl}/details' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'User-Key: ' \
--header 'Authorization: Bearer '

That will give you an extensive JSON object with the details of the company identified by “User-Key”. (More information about the response for this call can be found here: https://developer.bjornlunden.se/api-documentation/ under “details” – where you also can find complete Swagger specs)

Finally
We hope you found this quick guide helpful, and that you will find our API intuitive and productive.
Also please don’t hesitate to reach out to us through Slack https://developer.bjornlunden.se/slack/ if you run into trouble or if you have suggestions or feature requests in the API! We are also available through api@bjornlunden.se if that is more convenient for you. Best of luck!

/The Dev Team @Björn Lundén AB

Jobbar ni med event-drivna flöden?

Henry Arousell - 5 March, 2020

I vår bottenplatta kan vi erbjuda events som push till de integratörer som är intresserade av detta. Det innebär kortfattat att vi berättar för er när något hänt, vad som ändrats (värdet före och efter ändring), klockslag för ändringen osv. Ordet paradigmskifte är slitet, men vi tror att det stödet för events via push, som alternativ till äldre tiders pull&och-kolla-om-något-hänt hör framtiden till, och vi har själva börjat nyttja detta i allt högre grad.Och om ni är intresserade av det här, men inte riktigt är där att ni kan erbjuda en anslutningspunkt för oss att pusha till, så kommer ni istället att kunna ställa en fråga till en enda endpoint hos oss, och där få en lista på de ändringar som skett sedan ni frågade senast. Och eftersom eventen samlats och förbehandlats så är responsen blixtsnabb.


Ett Event-exempel på en JournalEntry (verifikation) som ändrats:


Verkar det här intressant? Kontakta oss på api@bjornlunden.se så sätter vi upp en tidsplan för er att komma igång och testa?

AI-genererad rådgivarrapport

Henry Arousell - 3 December, 2019

När vi efter att under lång tid har arbetat tillsammans med våra partners för att kunna erbjuda våra byrå-partners det vassaste verktyg vi kan, så är det nu väldigt roligt och väldigt spännande att få “dra skynket” av Rådgivarverktyget – vårt verktyg som sätter nästa-generations ai-teknik i händerna på byråmedarbetaren och låter denne ge råd, tips, varningar och branschanalyser som vore omöjliga att räkna ut på egen hand.

Verktyget är paketerat som en tilläggstjänst till vårt webbaserade Byråstöd, och består av två delar: Rådgivarrapporten som konsulten själv hämtar ut ifrån systemet inför samtal med klienten – där allt ifrån utseende till vilka nyckeltal som ska lyftas fram och vilka som kan stå tillbaka avgörs av konsulten. Och varningar- & tipsdelen som automatiskt övervakar och analyserar innehållet i molndatabaserna och flaggar när avvikelser eller mönster identifieras.

Rådgivarverktyget kommer redan från dag ett att göra sin användare till en vassare konsult, och vi är väldigt intresserade av vilka jämförelser, varningar och nyckeltal just er byrå är intresserade av att se. Kontakta oss på tillsammans@bjornlunden.se för att medverka i utformandet av Rådgivarverktyget.

Grey & White labels

Henry Arousell - 28 November, 2019

Antingen ni bygger en lösning för en byrå, eller att ni har ett för- eller eftersystem i behov av en brandad affärssystemslösning så kan vi erbjuda slagkraftiga alternativ. Vår webbapp (app.bjornlunden.se) är förberedd för att kunna förses med era färger, logotyper och bilder via grey label. Och vår mobilapp (både App Store och Google Play) är möjlig att helt ha ert utseende, så kallad white label. I båda fallen kan vi sätta upp detta utan att ni själva sedan behöver förvalta eller hålla med teknisk kompetens för ändamålet. Dessa möjligheter är tillgängliga för er som väljer att fördjupa ert samarbete med Björn Lundén AB.

För ett exempel på hur det kan se ut på webben så kan ni se på vår ”demo-byrå” redokonsulterna.se. Välj Logga in längst upp till höger för att komma till en grey label-version av vår webbapp som skulle kunna vara er – antingen ni är en byrå eller tex en webbutiksleverantör eller något annat.

Kontakta salj@bjornlunden.se för om det här låter intressant!

Ny utvecklarportal!

Henry Arousell - 24 September, 2019

Det är väldigt roligt att få annonsera vår nya utvecklarportal developer.bjornlunden.se som vi hoppas ska upplevas som ett rejält lyft ifrån den tidigare. Här kommer förhoppningsvis såväl den nyfikne förstagångsbesökaren som den erfarne BL-partnern att hitta intressant läsning och kvalitativ dokumentation.


En av förbättringarna är att ni direkt här i dokumentationen kan provköra de olika endpoints vi erbjuder för att på så sätt lättare bekanta er med möjligheterna vi erbjuder. På sikt hoppas vi att här kunna skapa olika forum för samverkan med er, våra api-partners, såsom Slack-kanal, omröstningar och annat intressant. Och du, är det något du tycker saknas så hör av dig till oss på api@bjornlunden.se