AI-genererad rådgivarrapport

Henry Arousell - 3 December, 2019

När vi efter att under lång tid har arbetat tillsammans med våra partners för att kunna erbjuda våra byrå-partners det vassaste verktyg vi kan, så är det nu väldigt roligt och väldigt spännande att få “dra skynket” av Rådgivarverktyget – vårt verktyg som sätter nästa-generations ai-teknik i händerna på byråmedarbetaren och låter denne ge råd, tips, varningar och branschanalyser som vore omöjliga att räkna ut på egen hand.

Verktyget är paketerat som en tilläggstjänst till vårt webbaserade Byråstöd, och består av två delar: Rådgivarrapporten som konsulten själv hämtar ut ifrån systemet inför samtal med klienten – där allt ifrån utseende till vilka nyckeltal som ska lyftas fram och vilka som kan stå tillbaka avgörs av konsulten. Och varningar- & tipsdelen som automatiskt övervakar och analyserar innehållet i molndatabaserna och flaggar när avvikelser eller mönster identifieras.

Rådgivarverktyget kommer redan från dag ett att göra sin användare till en vassare konsult, och vi är väldigt intresserade av vilka jämförelser, varningar och nyckeltal just er byrå är intresserade av att se. Kontakta oss på tillsammans@bjornlunden.se för att medverka i utformandet av Rådgivarverktyget.